boeken | books

Handboek voor de vagebond: In de voetsporen van vrije denkers

Léon Hanssen
573 pp.
Amsterdam, Antwerpen: Em. Querido
2020

Alleen een wonder kan je dragen: Over het sublieme bij Mondriaan

Léon Hanssen
256 pp.
Amsterdam, Rimburg: Huis Clos
2017

Cover Schepping

De schepping van een aards paradijs: Piet Mondriaan 1919-1933

Léon Hanssen
574 pp.
Amsterdam: Em. Querido
2015

Menno ter Braak (1902-1940): Leben und Werk eines Querdenkers

Léon Hanssen
398 pp.
Münster, New York, München, Berlin: Waxmann
2011 (= Niederlande-Studien, 51)

Een misverstand om in te geloven: De poëzie van M. Vasalis

Léon Hanssen
374 pp.
Amsterdam: Athenaeum, Polak & Van Gennep
2006

Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1902-1940.
Vol. II. 1930­-1940
 

Léon Hanssen
727 pp.
Amsterdam: Balans
2001

Want alle verlies is winst: Menno ter Braak 1902‑1940.

Léon Hanssen, Vol. I. 1902‑1930
556 pp.
Amsterdam: Balans
2000

Huizinga en de troost van de geschiedenis: Verbeelding en rede

Léon Hanssen
500 pp.
Amsterdam: Balans
1996

J. Huizinga, Briefwisseling 1894-1945

Léon Hanssen, W.E. Krul & Anton van der Lem (ed.)
3 vols. 550, 498 en 522 pp.
Utrecht, Antwerpen: Veen/Tjeenk Willink
1989-1990