projecten | projects

Mondriaan | Mondrian

Piet Mondriaan: zijn biografie in de productieve samenhang van tijd, plaats en socioculturele omstandigheden

The Biography of Piet Mondrian, setting him in the context of time, place and sociocultural circumstances.

boeken | books

Léon Hanssen, De schepping van een aards paradijs: Piet Mondriaan 1919-1933 (Amsterdam: Em. Querido, 2015).

Léon Hanssen, Alleen een wonder kan je dragen: Over het sublieme bij Mondriaan (Amsterdam, Rimburg: Huis Clos).

artikelen (selectie) | articles (selection)

Léon Hanssen, Waar is Mondriaan gebleven?, Eindhovens Dagblad, 19 juli 2017.

Online: Waar is Mondriaan gebleven? (Eindhovens Dagblad)

Léon Hanssen, “Aan de grens van de abstractie”, Trouw, katern Letter & Geest, 16 maart 2019, pp. 4-8.

Online: Aan de grens van de abstractie (Trouw)

Homo ludens nu | Homo Ludens Now

boeken | books

Léon Hanssen, Huizinga en de troost van de geschiedenis: Verbeelding en rede (Amsterdam: Balans, 1996) 500 pp.

artikelen | articles

Léon Hanssen, “Games of Late Modernity: Discussing Huizinga’s Legacy”, in: Halina Mielicka-Pawłowska ed., Contemporary Homo Ludens (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016 – ISBN 1-4438.9698.5 [print]; 978-1.4438.9698.6 [digital]) 23-34.

download (Pdf)

Léon Hanssen (Ed.), Into the Magic Circle: Bibliography of International Reflections on Johan Huizinga’s Homo Ludens

Kritische perspectieven op mannelijke dominantie in cultuurgeschiedenis

Critical Perspectives on Male Domination in Cultural History

boeken | books

Léon Hanssen, Een misverstand om in te geloven: De poëzie van M. Vasalis
(Amsterdam: Athenaeum, Polak & Van Gennep, 2006) 374 pp.

artikelen | articles

Léon Hanssen, “Ode aan mijn Vulpen: Een kleine theorie van de historische intelligentie”, Trouw, katern ‘Letter & Geest’, 10 november 2007.

Online: Anne Frank ode aan mij vulpen (Trouw)

Léon Hanssen, “Gezakt voor het #MeToo-examen: de museumwereld”, Trouw, katern ‘Letter & Geest’, 3 februari 2018, pp. 4-8.
Online: Gezakt voor het #MeToo examen (Trouw)

Léon Hanssen, Andreas Blühm, “Twistgesprek: Moeten musea rekening houden met gevoeligheden?”, NRC Handelsblad, katern Opinie & Debat, 15 februari 2020, p. 3.
Online: Musea moeten zich wel/niet aanpassen aan gevoeligheden van het publiek (NRC)

[discussiebijdrage / panel discussion] “Gesprek over naaktmodellen: Vrouwelijk naakt door een mannelijk penseel: kan dat nog na #metoo?”, Dit is de Dag, Radio 1, NPO, EO, 13 februari 2020.

Online: Kunstwerken met naakt- kan dat nog ? (NPO radio1)

[interview] Rien van den Berg, “Naakt is, zelfs in de kunst, niet meer gewoon”, Nederlands Dagblad, 12 februari 2020, pp. 4-5.

Online: Naakt is zelfs in de kunst niet meer gewoon (ND)

Spoken zien: Naar een hauntologische en vagebonderende benadering van historische fenomenen

Chasing the Shadows: Towards a hauntological and vagabond approach of historical phenomena

publicaties | publications

Léon Hanssen, Handboek voor de vagebond: In de voetsporen van vrije denkers (Amsterdam, Antwerpen: Em. Querido, 2020) 573 pp.

lezingen | lectures

Léon  Hanssen, “Versuch einer Hauntologie des Schicksalsjahrs 1933”, Wien, IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften | Kunstuniversität Linz in Wien, 23.10.2017

Léon  Hanssen, Openingslezing / Opening Lecture: Mark Fisher-Memorial, Wien, IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften | Kunstuniversität Linz in Wien, 11.02.2018

De kunstenaarshut | The Artist’s Hut

De hedendaagse trend van zo essentieel mogelijk bouwen, wonen en creatief werken houden nauw verband met de notie van de ‘primitieve hut’. De theorie erachter leert dat de mens in de vroegste dagen van de geschiedenis alleen nodig had wat strikt noodzakelijk was voor zijn directe bescherming. Vier dragende boomstronken met een beschuttend dak erop en wanden eromheen met een uitsparing als ingang was voldoende. Had het onderkomen van Adam in het paradijs er niet zo uitgezien? Ziedaar het model van de ‘oerhut’ dat in de bouwkunst wereldwijd navolging kreeg. Het zijn vooral kunstenaars en denkers geweest die het voortouw hebben genomen in het gebruik van hutten om te wonen en creatief te werken.

De Amerikaanse dichter en denker Henry David Thoreau bouwde in 1845 zo’n hut in grenenhout aan een meer bij het plaatsje Concord in de staat Massachusetts. Het verslag over zijn verblijf hier, Walden, werd een blijvende bestseller. Thoreaus hut groeide uit tot het materiële symbool van een leven in harmonie met je innerlijk en met de natuur, een ideaal waar de huidige tinyhousebeweging zich ook graag op beroept.

Titelpagina van Henry David Thoreau, Walden; or, Life in the Woods (1854) met een afbeelding van de door de auteur gebouwde hut, naar een houtsnede van zijn zuster Sophia Thoreau

Het bezit van een kunstenaarshut, op een plek waar de bewoonde wereld overgaat in de natuur, of zelfs diep in de natuur, kan idealiter tot welhaast goddelijke inspiratie leiden. Het geheim van de inspiratie in zo’n minimale behuizing zit hem in de combinatie van een aantal variabelen: locatie, concentratie, moment, stemming en een geheimzinnig element x. Van de creatieve prestaties die hier tot stand komen kan met enige zekerheid worden gezegd dat de plek er een stempel op heeft gedrukt, zoals het werk van de kunstenaar voorgoed een stempel heeft gedrukt op de bewuste plek.

Het project richt zich op een cultuurhistorische fenomenologie van de kunstenaarshut.
The project aims at developing a cultural historical phenomenology of the artist’s hut.

publicaties | publications

Léon Hanssen, Handboek voor de vagebond: In de voetsporen van vrije denkers (Amsterdam, Antwerpen: Em. Querido, 2020) 573 pp.

Huisnummers: esthetiek, semiotiek en politiek

The Noble Art of House Numbering: Aesthetics, Semiotics and Politics

publicaties | publications

Léon Hanssen, “Verzameling”, Het Parool, katern PS, p. 24

lezingen | lectures

Deelname aan de conferentie / Participation at the conference: 250 Years of House Numbering in the Habsburg Monarchy, Wien, Wiener Stadt- und Landesarchiv, April 2021.